Lưu trữ thẻ: Ảnh gia đình và em bé

Chụp ảnh GĐ – Video tại Bee Center

Video slide Gia đình Thư Trần, lần đầu chụp ảnh tại Thắng Minh Studio.