*

merry christmas

And Happy New Year

111 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TpHCM 0909 560 886

Gói chụp Trẻ em

Thắng Minh Studio  Gói chụp  Gói chụp Trẻ em
 • Baby 1
 • VNĐ 1,000,000 Monthly
  • 15 pts (2048×1365 px)
  • 1 ép gỗ 15×21 cm
  • 50 file hình chụp
  • 1 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby 2
 • VNĐ 1,350,000 Monthly
  • 20 pts (2048×1365 px)
  • 1 ép gỗ 30×45 cm
  • 80 file hình chụp
  • 1-3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby Album 20x20
 • VNĐ 2,350,000 Monthly
  • 1 photobook 20×20 cm (20 trang)
  • 35 pts
  • 1 ép gỗ 60×90 cm
  • 1 DVD slide hình chụp
  • 3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby Album 25x25
 • VNĐ 2.500.000 Monthly
 • Be-Hong-Linh-Gia-Dinh

  • 1 photobook 25×25 cm (20 trang)
  • 35 pts
  • 1 ép gỗ 60×90 cm
  • 1 DVD slide hình chụp
  • 3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby Album 30x30
 • VNĐ 2.650.000 Monthly
  • 1 photobook 30×30 cm (20 trang)
  • 35 pts
  • 1 ép gỗ 60×90 cm
  • 1 DVD slide hình chụp
  • 3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.