BABY 1
900,000 vnd
Pts 10 hình + rửa (10x15cm)
ép gỗ
50 file hình gốc
1 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Miễn phí Ba Mẹ chụp cùng
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY
BABY 2
1,500,000 vnd
Pts 15 hình + rửa (10x15cm)
1 ép gỗ 30×45 cm
80 file hình gốc
1-3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Miễn phí Ba Mẹ chụp cùng
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY
BABY 3
1,800,000 vnd
Pts 20 hình + rửa (10x15cm)
1 ép gỗ 40×60 cm
120 file hình gốc
2-3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Miễn phí Ba Mẹ chụp cùng
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY

2 thoughts on “Gói chụp Trẻ em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.