BABY 1
900,000 vnd
Pts 10 hình + rửa (10x15cm)
ép gỗ
50 file hình gốc
1 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Miễn phí Ba Mẹ chụp cùng
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY
BABY 2
1,500,000 vnd
Pts 15 hình + rửa (10x15cm)
1 ép gỗ 30×45 cm
80 file hình gốc
1-3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Miễn phí Ba Mẹ chụp cùng
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY
BABY 3
1,800,000 vnd
Pts 20 hình + rửa (10x15cm)
1 ép gỗ 40×60 cm
120 file hình gốc
2-3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Miễn phí Ba Mẹ chụp cùng
Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
ĐĂNG KÝ NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *