111 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, TpHCM 0909 560 886

Gói chụp Trẻ em

Thắng Minh Studio  Gói chụp  Gói chụp Trẻ em
 • Baby 1
 • $ Đang cập nhật Monthly
  • 15 pts (2048×1365 px)
  • 1 ép gỗ 15×21 cm
  • 50 file hình chụp
  • 1 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby 2
 • VNĐ 1,350,000 Monthly
  • 20 pts (2048×1365 px)
  • 1 ép gỗ 30×45 cm
  • 80 file hình chụp
  • 1-3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby Album 20x20
 • VNĐ 2,350,000 Monthly
  • 1 photobook 20×20 cm (20 trang)
  • 35 pts
  • 1 ép gỗ 60×90 cm
  • 1 DVD slide hình chụp
  • 3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby Album 25x25
 • VNĐ 2.500.000 Monthly
 • Be-Hong-Linh-Gia-Dinh

  • 1 photobook 25×25 cm (20 trang)
  • 35 pts
  • 1 ép gỗ 60×90 cm
  • 1 DVD slide hình chụp
  • 3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.
 • Baby Album 30x30
 • VNĐ 2.650.000 Monthly
  • 1 photobook 30×30 cm (20 trang)
  • 35 pts
  • 1 ép gỗ 60×90 cm
  • 1 DVD slide hình chụp
  • 3 tiếng chụp
  • Thêm 100.000đ/người
  • Hỗ trợ trang phục và phụ kiện
  • Địa điểm thu phí khách hàng tự thanh toán.