MẸ BẦU
Đang cập nhật
2 set up
10 pts (2048×1365 px)
1 ép gỗ 15×21 cm
50 file hình chụp
1-2 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
ĐĂNG KÝ
Chụp Ảnh Bầu Nghệ Thuật HCM
MẸ BẦU - ALBUM
Đang cập nhật
1 photobook 20×20 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 50×75 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
ĐĂNG KÝ
bia-bap
NEWBORN 1
Đang cập nhật
3 set up
20 pts (2048×1365 px)
1 ép gỗ 20×30 cm
80 file hình chụp
1-3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
ĐĂNG KÝ NGAY
NEWBORN 2
Đang cập nhật
Không hạn chế set up
30 pts (2048×1365 px)
1 ép gỗ 40×60 cm
120 file hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
Đăng ký ngay
NEWBORN ALBUM 20X20
Đang cập nhật
1 photobook 20×20 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 50×75 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
Đăng ký ngay
NEWBORN ALBUM 25X25
Đang cập nhật
1 photobook 25×25 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 50×75 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
Đăng ký ngay
NEWBORN ALBUM 30X30
Đang cập nhật
1 photobook 30×30 cm (20 trang)
35 pts
1 ép gỗ 50×75 cm
1 DVD slide hình chụp
3 tiếng chụp
Thêm 100.000đ/người
Chụp tại nhà phụ thu 300.000đ
Đăng ký ngay